Kinderen


Oerenergie richt zich vooral op kinderen (ca. 2/18 jaar) en hun ouders. Voor Oerenergie geldt het principe dat ouder en kind van nature in balans zijn.


Wanneer de energetische balans binnen een gezin is verstoord, kan een kind gedragsproblemen gaan vertonen. Niet het probleem staat centraal, maar het kind. Niet de therapeut biedt de oplossing, het kind ontdekt deze zelf.
 

Lees meer..

 

 

Volwassenen

 

Oerenergie is gericht op het gezond houden van lichaam en geest.
Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.


Oerenergie werkt samen met volwassenen aan het doorbreken van patronen, ontwikkelen van zelfvertrouwen om de energiebalans te herstellen door een combinatie van energietherapie, natuur en beweging.
 

Lees meer..

 

 

De aanpak van Manon:


“Voor de oorzaak van problemen bij kinderen hoeven we vaak helemaal niet diep te gaan. Het gaat er vooral om het kind in zijn waarde te laten en vertrouwen te geven. Het moet zich prettig voelen.

 

Om dat te ervaren, laat ik het binnen of buiten lekker zijn gang gaan. Ik kijk naar wat het doet, waarmee het speelt, hoe het zich beweegt en zich gedraagt.

 

Daarnaast luister ik vooral, naar zowel ouder als kind. In de rust van de natuur kan het hoofd worden leeggemaakt en energie worden opgeladen. Op die manier komen ouders en kinderen los van ‘storingskanalen’ en ontstaat ruimte om elkaar aandacht te geven"


Holisme is een benadering vanuit het besef dat alles een onderdeel is van een groot geheel, waarin alles met alles is verbonden.


Holisme is dus een begrip dat staat voor het zien van samenhang. Ieder kind is uniek en er bestaat geen handleiding voor unieke kinderen. Daarom kijkt Oerenergie naar de verschillende aspecten die samen het wezen van het kind vormen.


Natuur is dé oorspronkelijke verschijnings-
vorm van alles wat zich op aarde en in de ruimte bevindt, zoals wij dat waarnemen.


Kinderen voelen deze verbondenheid met de natuur op een vanzelfsprekende manier aan. Ze krijgen er nieuwe energie van, worden creatief en hun verbeeldingskracht komt er vaak volop door tot uiting. In de huidige maatschappij bestaat steeds minder ruimte en aandacht voor de natuur onder kinderen en volwassenen.


Door mensen vanaf hun kinderjaren de kracht en schoonheid van natuur te laten ervaren, zullen zij ook dichter bij hun eigen natuur blijven. Dit versterkt hun levenskracht en vitaliteit.


In het leven van kinderen zijn spel, dans en beweging als communicatiemiddel nauwelijks weg te denken.


Het kind brengt namelijk met het hele lichaam gevoelens en stemmingen tot uitdrukking.  Door te spelen, dansen en bewegen ontdekt het kind hoe zijn emoties, gedachten, bedoelingen en het lichaam met elkaar verbonden zijn. TaiChi is een vorm van meditatie in beweging, waarbij op een speelse manier het hele lichaam gebruikt wordt.


De ontdekking van het eigen lichaamsbeeld geeft een opening om te kunnen zien hoe de ander is.